Síla slova

Síla slova.

Zvukovými frekvencemi slov si můžeme hodně ublížit, nejen sobě, ale i druhým, třeba i našim dětem, protože slovem si tvoříme vlastní realitu.

Co říkáme, to se nám stane. Co způsobují negativní slova? Především nám snižují vibrace a šanci na harmonii a také se programujeme na to, co říkáme automaticky a téměř bezmyšlenkovitě a co určitě nechceme, aby se nám přihodilo.

Slova a věty jako: Vypadni! Neotravuj! Tahle práce mi leze na nervy! To je to poslední, co bych chtěla dělat. Nikdy to nedokážu! Jsem úplně grogy. Určitě to nestihnu. Jsem nemocná. Stárnu a pořád se mi dělají nové a nové vrásky. Nemám k tomu odvahu. On to nikdy nepochopí. Stejně mi nezavolá. Vždycky mě rozčílíš. Nehodí se ke mně. Nemám na to peníze. Nenajdu místo na zaparkování. Nezvládnu to. A podobně.

Jestli jste rodiče, sledujte vědomě aspoň jeden den, co říkáte svým dětem. Tím tvoříte svou i jejich realitu a zároveň programujete, buď pozitivně, nebo negativně, jejich vědomí. Takové věty jako: Prosím tě, běž od toho, všechno pokazíš. / Útok na sebevědomí dítěte/. To je nad tvé síly, to nedokážeš. /Snižování odvahy/. Když budeš zlobit, maminka tě nebude mít ráda. /Podmíněnost lásky a útok na bezpečí dítěte v rodině/. Jak to, že to nemůžeš pochopit, ty jsi ale hloupý. /Útok na inteligenci dítěte/.

Pokud tyto výroky – postuláty, nebo jim podobné, používáte v komunikaci s dítětem častěji, dítě jim uvěří. Zapíší se mu do podvědomí jako programy a v budoucnu mu mohou způsobovat obtíže ve škole, kolektivu, v oblasti sebehodnocení, v partnerství, v profesi a všeobecně v jakýchkoliv vztazích s lidmi.

Slovo má velkou moc. Být rodičem není jednoduché. Děti nám všeobecně zrcadlí problémy rodičů a vlastně nás tím vychovávají.

Ale nezoufejte.

Existuje efektivní způsob, jak předejít škodám, které můžete způsobit, když vyslovujete negativní slova a vysíláte tak do éteru negativní zvukové frekvence.

Jestli se přistihnete, že bezmyšlenkovitě utrousíte něco negativního a pak Vás to mrzí, pouze nahlas řekněte „zrušit“. Pro každé negativní slovo ve větě, kterou jste vyslovili – jedno „zrušit“. A zároveň si představujte, že slova jsou s každým „zrušit“ skolena laserovým paprskem.

Slovo ZRUŠIT má takovou moc. Má schopnost vygumovat negativní zvuk a „vyčistit štít“ pro narození nových pozitivních frekvencí.

Můžete to naučit i svého partnera a děti. Připomíná to nějakou hru, ale v konečném důsledku nás to učí uvědomělosti a kontrole slov, v budoucnu i kontrole myšlenek, což je potřebné. Slovy a myšlenkami  ovlivňujeme  životy našich blízkých a tvoříme i svůj život. A je na nás, jestli bude pozitivní a šťastný.

Libuše Čížková, numerolog-karmalog

Částečný zdroj: L. Goodmanová
Libuše Čížková
Libuše Čížková Je tady pro všechny, kteří chtějí zjistit, co limituje a blokuje jejich život a jak to změnit. Pomocí karmické numerologie pomáhá k sebepoznání. Numerologií se zabývá od roku 2000 a tento zájem prohloubila na škole karmické numerologie v Olomouci. Praxi vykonává od roku 2013 a neustále se vzdělává, aby poskytovala kvalitní služby svým klientům, kterými jsou děti a dospělí. Z data narození a jména zjišťuje karmickou zátěž, karmu rodu, nehody a karamboly, schopnosti a talenty, dětství, rozebírá partnerské vztahy a určuje stupeň přitažlivosti, vypočte nejvhodnější datum svatby. Dále řeší sexualitu, duchovní otázky, finanční záležitosti, myšlení a emoce, odhodlání něčeho dosáhnout, genetický přenos rodových vlastností i možných nemocí, nastiňuje směr životní cesty a životní úkoly. Věnuje se i poradenství rodičů – kam nasměrovat výchovu a uplatnění dětí dle jejich talentů. Zabývá se i dětmi s rozšířeným vědomím rozených po roce 2000 a také jejich zážitky z minulých životů. V této oblasti prosí rodiče i učitelky MŠ, aby na její e-mail /liibuse19@seznam.cz/ posílali své zkušenosti a příběhy dětí, popř. jejich kresby, protože chce dělat numerologicko-karmalogický výzkum. Zaručuje svým svědomím anonymitu. Rozbor data a jména včetně daného problému, posílá na email klienta. Při následné konzultaci na Skypu (i mobilem popř. emailem) řeší a vysvětluje ještě to, co není jasné a zodpovídá další otázky. Každému věnuje tolik času, kolik je třeba. S klienty z Ostravska a Opavska pracuje osobně. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře