Můj zážitek z minulého života

Vždy jsem trpěla fobií – strachem z myší. Nemohla jsem přijít na to, co je příčinou. Na konci 90. let jsem šla na odblokování k odbornici z Olomouce. Uvedla mě do nižší hladiny vědomí a vybavilo se mi toto: Jsem muž oblečený v špinavých hadrech, ležím někde v podzemí asi ve věznici a umírám. Lezou po mně myši a krysy.

Té paní se nepovedlo mi tento zážitek odblokovat úplně, protože dodnes se myší bojím, ale aspoň jsem si uvědomila, odkud se ten strach vzal. Děti i dospělí trpí často různými strachy, zlými sny i fyzickými obtížemi a nevědí proč. Původ může být v minulém životě. Nevím, jestli vy věříte na reinkarnaci, já ano, protože mi dala odpověď na smysl života.

Převtělujeme se a vracíme na Zemi v mnoha set životech, ale v jiných tělech. Oficiální kruhy naší společnosti, ve které nyní žijeme, reinkarnaci – minulé životy neuznávají.

Jaké změny by ve společnosti asi nastaly, kdyby tomu bylo jinak?

Ekologie: Jestliže se na této planetě budeme procházet ještě po několik století, určitě by lidstvo nepřipustilo takové ničení životního prostředí, k jakému v současnosti dochází.

Lidská smrt: Medicína, která by už nebyla vázaná zákonem udržovat v chodu všechny životní funkce člověka, by se mohla postavit na jeho stranu a nechat ho důstojně zemřít, protože smrt není konec života, ale zrození do nového.

Válka: Pokud víme, že nepřítel na Východě nebo nepřítel na Západě byl kdysi bratrem na Západě či sestrou na Východě, tak bychom válku určitě zavrhli.

Pokusy na zvířatech: Společnost, která ví, že i zvířata mají vědomí, cítí bolest a prochází také reinkarnací, je nebude vystavovat pokusům mučení.

Umělý potrat: Pokud přijmeme myšlenku, že vznikající život není jen záležitostí matky, ale že tu jde o osud bytosti, která se vrací, tak se na interrupci budeme dívat úplně z jiného hlediska.

Lidský život: Jestliže jsou vytvořeny ideální podmínky pro vnitřní růst a rozvoj člověka a ne vnější blahobyt za každou cenu a omezí se chtění vlastnit na snesitelnou míru, pak kvalita jakéhokoliv lidského života bude naprosto prioritní.                                                                                                                             Sebevraždy: Nebudou, protože bude chápán karmický zákon o reinkarnaci a následném návratu duše na zemi.

Škola: Změní potlačující tendence schopností dětí a jejich socializaci a vytvoří takový školský systém, který bude respektovat individuální talenty dětí, rozvíjet jejich potenciály a následně je využívat jako dary pro společnost a její pokrok.

Výchova: Rodiče a společnost budou brát děti jako vracející se moudré duše, ale v dětských tělech a budou podporovat jejich rozvoj tak, aby mohly zde na zemi uskutečnit svůj životní plán sestavený před jejich narozením.

Náboženství: Bude poskytovat pravdu a nebude usilovat o mylnou „záchranu duší“.

 

 

Libuše Čížková
Libuše Čížková Je tady pro všechny, kteří chtějí zjistit, co limituje a blokuje jejich život a jak to změnit. Pomocí karmické numerologie pomáhá k sebepoznání. Numerologií se zabývá od roku 2000 a tento zájem prohloubila na škole karmické numerologie v Olomouci. Praxi vykonává od roku 2013 a neustále se vzdělává, aby poskytovala kvalitní služby svým klientům, kterými jsou děti a dospělí. Z data narození a jména zjišťuje karmickou zátěž, karmu rodu, nehody a karamboly, schopnosti a talenty, dětství, rozebírá partnerské vztahy a určuje stupeň přitažlivosti, vypočte nejvhodnější datum svatby. Dále řeší sexualitu, duchovní otázky, finanční záležitosti, myšlení a emoce, odhodlání něčeho dosáhnout, genetický přenos rodových vlastností i možných nemocí, nastiňuje směr životní cesty a životní úkoly. Věnuje se i poradenství rodičů – kam nasměrovat výchovu a uplatnění dětí dle jejich talentů. Zabývá se i dětmi s rozšířeným vědomím rozených po roce 2000 a také jejich zážitky z minulých životů. V této oblasti prosí rodiče i učitelky MŠ, aby na její e-mail /liibuse19@seznam.cz/ posílali své zkušenosti a příběhy dětí, popř. jejich kresby, protože chce dělat numerologicko-karmalogický výzkum. Zaručuje svým svědomím anonymitu. Rozbor data a jména včetně daného problému, posílá na email klienta. Při následné konzultaci na Skypu (i mobilem popř. emailem) řeší a vysvětluje ještě to, co není jasné a zodpovídá další otázky. Každému věnuje tolik času, kolik je třeba. S klienty z Ostravska a Opavska pracuje osobně. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře