Energetický potenciál člověka

                            Energetický potenciál člověka.

Kromě toho, že si všímáme fyzického vzhledu člověka, mimosmyslově – intuitivně vnímáme i jeho energetické pole, které nevidíme. Jen málo jedinců ho vidí jako auru. Vyzařování v nás vyvolá nějaký pocit. Pokud jsme na stejné vibrační úrovni, je nám to příjemné. Jestli je dotyčný na nízké vibrační úrovni proti nám, vnímáme ho nepříjemně. Také podání ruky nám něco o člověku vypoví.

Další informace získáme, když se mu přímo zadíváme do očí. Ten, kdo klopí oči, nemá příliš sebedůvěru. Oči jsou okna do duše člověka, jak se říká a je to pravda. Ale důležitá je i barva očí, která je indikátorem vnitřní energie, která mu byla dána do vínku.

Vnitřní energetický potenciál je vlastně vůdcovský potenciál. Je to víra v sebe, schopnost dělat rozhodnutí a usměrňovat druhé, stupeň energičnosti a průbojnosti, odolnosti vůči vnějším vlivům, schopnosti trvat na svém názoru, nezávislém myšlení.

Sebejistý člověk dokáže např. úplně samozřejmě udělat něco, co pochybovačný (s nízkým potenciálem), pokládá za nepřekonatelnou překážku. Čili, je možné zjistit vnitřní potenciál člověka dříve, než si ho vpustíme do života, buď jako partnera, manžela. Zejména, když jsme zamilovaní a hluší jako tetřevi vůči radám blízkých.

Tuto diagnostiku můžeme použít také, když se ucházíme o práci, ve spojitosti s šéfem, nebo obchodním partnerem apod. Např. žena pár měsíců po svatbě zjistí, že manžel, kterého pokládala za seriózního a sebejistého muže, je vlastně slaboch. Nebo manžel konstatuje po určité době soužití, že manželka, kterou pokládal za krotkou ovečku, je vlastně dominantní a vůdčí.

Vnitřní potenciál narůstá v této posloupnosti: hnědé – zelené – šedé – šedomodré – modré oči. Malá miminka po narození mají většinou tmavomodré oči, takže je třeba nějakou dobu počkat, než se barva očí ustálí a projeví se jejich pravý energetický potenciál. Barva očí totiž souvisí také s vývojem vnitřních orgánů, a proto se malým dětem mění barva očí.

Znamená to, že člověk s modrýma očima je mnohem silnější než hnědooký a modrooký nikdy nebude souhlasit s názorem šedookého. Tato diagnostika nesouvisí s pohlavím ani věkem, ale má dvě omezení. Platí jen pro rasy evropského typu a zahrnuje zhruba 80% lidí.

Je několik případů, které se vymykají této klasifikaci, ale jsou dosti vzácné a projevují se obvykle vlivem objektivních příčin. Např. přirozené vůdcovské vlohy šedookého dítěte mohou potlačit dominantní rodiče.

Nebo když mladý hnědooký muž musel bojovat třeba ve Vietnamu proti své vůli, ukrýt svou jemnost a vypěstovat si tvrdost a rychlost rozhodování, jinak by nepřežil.

Další příklad- když hnědooká žena měla panovačnou, vůdcovskou matku a model rodinného života se jí vryl do podvědomí jako myšlenkový program a bude ho realizovat ve své budoucí rodině, aniž by si uvědomovala, proč to tak dělá.

liibuse19@seznam.cz

 

Libuše Čížková
Libuše Čížková Je tady pro všechny, kteří chtějí zjistit, co limituje a blokuje jejich život a jak to změnit. Pomocí karmické numerologie pomáhá k sebepoznání. Numerologií se zabývá od roku 2000 a tento zájem prohloubila na škole karmické numerologie v Olomouci. Praxi vykonává od roku 2013 a neustále se vzdělává, aby poskytovala kvalitní služby svým klientům, kterými jsou děti a dospělí. Z data narození a jména zjišťuje karmickou zátěž, karmu rodu, nehody a karamboly, schopnosti a talenty, dětství, rozebírá partnerské vztahy a určuje stupeň přitažlivosti, vypočte nejvhodnější datum svatby. Dále řeší sexualitu, duchovní otázky, finanční záležitosti, myšlení a emoce, odhodlání něčeho dosáhnout, genetický přenos rodových vlastností i možných nemocí, nastiňuje směr životní cesty a životní úkoly. Věnuje se i poradenství rodičů – kam nasměrovat výchovu a uplatnění dětí dle jejich talentů. Zabývá se i dětmi s rozšířeným vědomím rozených po roce 2000 a také jejich zážitky z minulých životů. V této oblasti prosí rodiče i učitelky MŠ, aby na její e-mail /liibuse19@seznam.cz/ posílali své zkušenosti a příběhy dětí, popř. jejich kresby, protože chce dělat numerologicko-karmalogický výzkum. Zaručuje svým svědomím anonymitu. Rozbor data a jména včetně daného problému, posílá na email klienta. Při následné konzultaci na Skypu (i mobilem popř. emailem) řeší a vysvětluje ještě to, co není jasné a zodpovídá další otázky. Každému věnuje tolik času, kolik je třeba. S klienty z Ostravska a Opavska pracuje osobně. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře