Kategorie: Energetický potenciál 2

Barva očí určí vůdcovství v rodině

Barva očí určí vůdcovství v rodině. Čím je vnitřní energetický potenciál člověka větší, tím více energie bude vkládat do prosazování svého názoru a snažit se změnit svět podle svých vlastních představ. Muž i žena jsou hnědoocí: Je to nejlepší varianta, kde si manželé vzájemně přenechávají vedení. Žijí ve shodě a jeden na druhého neklade obzvláštní nároky. Muž je šedooký – žena...