Barva očí určí vůdcovství v rodině

Barva očí určí vůdcovství v rodině.

Čím je vnitřní energetický potenciál člověka větší, tím více energie bude vkládat do prosazování svého názoru a snažit se změnit svět podle svých vlastních představ.

Muž i žena jsou hnědoocí: Je to nejlepší varianta, kde si manželé vzájemně přenechávají vedení. Žijí ve shodě a jeden na druhého neklade obzvláštní nároky.

Muž je šedooký – žena hnědooká: I to je dobré. Muž rozhoduje a žena to pokládá za přirozené. V případě, kdy má muž modré a žena zelené nebo šedé oči, dochází k tomu, že muž nepřipustí, aby žena diktovala své podmínky. A muž vynaloží úsilí, aby dosáhl její pokory a souhlasu se vším, co on dělá. Za každou cenu.

Užívají se nadávky, odepření peněz, zvlášť, když je muž živitelem rodiny, nebo má větší plat, omezení komunikace, cestování, pomoc s dětmi. Přitom muž si žije volným životem a manželce neřekne, ani kdy se vrátí domů. Je zde snaha maximálně ponížit a pošlapat její sebevědomí a dosáhnout její pokory (nebo i strachu) v jejím nezávislém pohledu na soužití.

Při velké rozdílnosti energetického potenciálu (muž – modré oči, žena – hnědé) jí může milostivě dovolit, aby měla své rozmary, které on nebere vážně.

Muž a žena jsou šedoocí: Oba jsou vůdci, přesvědčeni o své pravdě a pokoušejí se přetvořit partnera podle svého pohledu na svět, nebo svého žebříčku hodnot. Prostě dva kohouti na jednom smetišti.

Žena šedooká – muž hnědooký: Jde o diskomfortní variantu rodiny. Žena je dominantní a v rodině přebírá iniciativu. Zde je muž buď pod pantoflem, nebo celý život bojuje o své vedoucí postavení. Lepší varianta nastane, když silná žena je moudrá a umožní muži realizovat jeho nároky na vůdcovství. Stejně si nakonec vše udělá podle svého, ale navenek si v každé záležitosti vyžádá manželův souhlas.

Při největší rozdílnosti potenciálu (žena modrooká – muž hnědooký) nebude žena manžela vůbec brát v úvahu. Tak asi vypadají v rodině vztahy podle energetického potenciálu, který jim dala Příroda. Navrhovaná klasifikace tedy umožňuje předvídat, jak se bude vyvíjet rodinný život novomanželů i bez astrologických výpočtů.

Dalším místem, kde musíme brát v úvahu rozdílnost potenciálu, je zaměstnání. Lidé s šedomodrýma a tmavošedýma očima často zastávají vedoucí funkce a v takové pozici se cítí dobře. Jiným případem je hnědooký vedoucí. Buď je příliš měkký a ohleduplný při řešení problémů, nebo je navenek tvrdý a rozhodný, ale kvůli svým rozhodnutím se trápí a pochybuje o nich.

Libuše Čížková, numerolog-karmalog                                                          www.licizkova.cz

Zdroj – A. Svijaš

liibuse19@seznam.cz

Libuše Čížková
Libuše Čížková Je tady pro všechny, kteří chtějí zjistit, co limituje a blokuje jejich život a jak to změnit. Pomocí karmické numerologie pomáhá k sebepoznání. Numerologií se zabývá od roku 2000 a tento zájem prohloubila na škole karmické numerologie v Olomouci. Praxi vykonává od roku 2013 a neustále se vzdělává, aby poskytovala kvalitní služby svým klientům, kterými jsou děti a dospělí. Z data narození a jména zjišťuje karmickou zátěž, karmu rodu, nehody a karamboly, schopnosti a talenty, dětství, rozebírá partnerské vztahy a určuje stupeň přitažlivosti, vypočte nejvhodnější datum svatby. Dále řeší sexualitu, duchovní otázky, finanční záležitosti, myšlení a emoce, odhodlání něčeho dosáhnout, genetický přenos rodových vlastností i možných nemocí, nastiňuje směr životní cesty a životní úkoly. Věnuje se i poradenství rodičů – kam nasměrovat výchovu a uplatnění dětí dle jejich talentů. Zabývá se i dětmi s rozšířeným vědomím rozených po roce 2000 a také jejich zážitky z minulých životů. V této oblasti prosí rodiče i učitelky MŠ, aby na její e-mail /liibuse19@seznam.cz/ posílali své zkušenosti a příběhy dětí, popř. jejich kresby, protože chce dělat numerologicko-karmalogický výzkum. Zaručuje svým svědomím anonymitu. Rozbor data a jména včetně daného problému, posílá na email klienta. Při následné konzultaci na Skypu (i mobilem popř. emailem) řeší a vysvětluje ještě to, co není jasné a zodpovídá další otázky. Každému věnuje tolik času, kolik je třeba. S klienty z Ostravska a Opavska pracuje osobně. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře