Autor Libuše Čížková

O autorovi

Libuše Čížková Je tady pro všechny, kteří chtějí zjistit, co limituje a blokuje jejich život a jak to změnit. Pomocí karmické numerologie pomáhá k sebepoznání. Numerologií se zabývá od roku 2000 a tento zájem prohloubila na škole karmické numerologie v Olomouci. Praxi vykonává od roku 2013 a neustále se vzdělává, aby poskytovala kvalitní služby svým klientům, kterými jsou děti a dospělí. Z data narození a jména zjišťuje karmickou zátěž, karmu rodu, nehody a karamboly, schopnosti a talenty, dětství, rozebírá partnerské vztahy a určuje stupeň přitažlivosti, vypočte nejvhodnější datum svatby. Dále řeší sexualitu, duchovní otázky, finanční záležitosti, myšlení a emoce, odhodlání něčeho dosáhnout, genetický přenos rodových vlastností i možných nemocí, nastiňuje směr životní cesty a životní úkoly. Věnuje se i poradenství rodičů – kam nasměrovat výchovu a uplatnění dětí dle jejich talentů. Zabývá se i dětmi s rozšířeným vědomím rozených po roce 2000 a také jejich zážitky z minulých životů. V této oblasti prosí rodiče i učitelky MŠ, aby na její e-mail /liibuse19@seznam.cz/ posílali své zkušenosti a příběhy dětí, popř. jejich kresby, protože chce dělat numerologicko-karmalogický výzkum. Zaručuje svým svědomím anonymitu. Rozbor data a jména včetně daného problému, posílá na email klienta. Při následné konzultaci na Skypu (i mobilem popř. emailem) řeší a vysvětluje ještě to, co není jasné a zodpovídá další otázky. Každému věnuje tolik času, kolik je třeba. S klienty z Ostravska a Opavska pracuje osobně. Můj příběh si přečtěte zde >>

Síla slova

Síla slova. Zvukovými frekvencemi slov si můžeme hodně ublížit, nejen sobě, ale i druhým, třeba i našim dětem, protože slovem si tvoříme vlastní realitu. Co říkáme, to se nám stane. Co způsobují negativní slova? Především nám snižují vibrace a šanci na harmonii a také se programujeme na to, co říkáme automaticky a téměř bezmyšlenkovitě a co určitě nechceme, aby se nám přihodilo. Slova...

Barva očí určí vůdcovství v rodině

Barva očí určí vůdcovství v rodině. Čím je vnitřní energetický potenciál člověka větší, tím více energie bude vkládat do prosazování svého názoru a snažit se změnit svět podle svých vlastních představ. Muž i žena jsou hnědoocí: Je to nejlepší varianta, kde si manželé vzájemně přenechávají vedení. Žijí ve shodě a jeden na druhého neklade obzvláštní nároky. Muž je šedooký – žena...

Energetický potenciál člověka

                            Energetický potenciál člověka. Kromě toho, že si všímáme fyzického vzhledu člověka, mimosmyslově – intuitivně vnímáme i jeho energetické pole, které nevidíme. Jen málo jedinců ho vidí jako auru. Vyzařování v nás vyvolá nějaký pocit. Pokud jsme na stejné vibrační úrovni, je nám to příjemné. Jestli je dotyčný na nízké vibrační úrovni proti nám, vnímáme...

Můj zážitek z minulého života

Vždy jsem trpěla fobií – strachem z myší. Nemohla jsem přijít na to, co je příčinou. Na konci 90. let jsem šla na odblokování k odbornici z Olomouce. Uvedla mě do nižší hladiny vědomí a vybavilo se mi toto: Jsem muž oblečený v špinavých hadrech, ležím někde v podzemí asi ve věznici a umírám. Lezou po mně myši a krysy. Té paní se nepovedlo mi tento zážitek odblokovat...

Ahoj všichni!

Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první testovací příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat a postupně pak začít s tvorbou vlastního webu.